marți, 29 mai 2018

I like it - Cardi B feat. Bad Bunny lyrics

Lyrics Bad Bunny - I like it - Cardi B Yeah baby, I like it like that You gotta believe me when I tell you I said I like it like that You gotta believe me when I tell you I said I like it like. Now I like dollars, I like diamonds, I like stunting, I like shining I like million dollar

Music lyrics I like it - Cardi B feat. Bad Bunny lyrics.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu